top of page

PRISER

 

Priserne er delt op i en fotografering pris og derefter en produktpris. Fotograferingsprisen dækker selve fotograferingen samt efterfølgende redigering. Ved udeblivelse fra aftale eller andre omstændigheder der er udenfor fotografens ansvar vil fotograferingsprisen stadig blive opkrævet.

Hvis vejret ved en aftale på "on location" fotografering er så dårligt at der ikke kan fotograferes, udsættes aftalen til en anden dato.

 

Der sendes faktura på fotografering samt ordre efter fotograferingen. Det skal dog nævnes at ingen produkter bliver lavet førend betalingen er modtaget.

 
BETALING

Der kan betales via bankoverførsel Arbejderns Landsbank ........  eller kontant.

Alle priser på siden er inkl. 25% moms i  danske kroner

 

GALLERI EFTER FOTOGRAFERING

Alle brugbare billeder oploades i galleri til eftersyn og udvægelse.

Efter udvælgelse kontakter I mig vedr. billeder, str. m.m. Jeg skal bruge billedets nr i galleriet.
 

Billederne opbevares på harddiske med password i 12 måneder, hvorefter de slettes.

Alt materiale er til levering plus forsendelse 50 kr. eller til afhentning.

 

RETURNERING

Der er ikke returret på billederne, da dette er individuelt fremstillede varer. Dette gælder både papirbilleder og digitale filer.

Billederne er, medmindre andet er aftalt, købt som beset og godkendt.

Jeg er ikke forpligtiget til omfotografering eller omredigering af billederne.

 

OPHAVSET/COPYRIGHT

Jeg, Pernille Lau, vil altid være den eneste indehaver af ejendomsretten på det fotografiske råmateriale,

Kunden har fuld brugsret over købte billeder.

Det er ikke tilladt at beskære eller redigere i digitale filer, da de er beskyttet af © Copyright Pernille Lau

Printes digitale filer hos eksterne forhandler kan jeg ikke give garanti for kvalitet eller fejl på dette.

Jeg må kun offentliggøre materiale på FB, Instagram m.m. efter aftale med kunden.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901

 

PERSONDATALOV GDPR

Personoplysninger er frivilligt at oplyse til mig ved fotografering.

Men for at kunne yde en service samt at kunne modtage et produkt fra mig, kan dette være nødvendigt.

Jeg behandler dine personoplysninger fortroligt med formål til:

Bogføring
Forsendelse
Kundebilleder som er fotograferet hos mig
Kundeservice og igangværende arbejde.
 

Personoplysninger.

Kundenavn
Adresse
E-mail
Tlf nr.
Kundes billeder
 

Personoplysninger til 3. part.

Bogføring
Online billede backup
Bestilling af print og produkter
 

OPBEVARING

Personoplysninger opbevares i henhold til lovgivning i 5 år.

Bestilte billeder opbevares på harddiske med password og online Backup i 12 måneder.

Kundens rettigheder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker med samtykke fra dig, for at du kan benytte den service jeg tilbyder. Med begrænsinger inden for lovgivningen, har du disse rettigheder:

Retten til indsigt i de oplysninger jeg ligger inde med, om dig
Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
Retten til at få slettet eller begrænset dine personoplysninger
Retten til at gøre indsigelse
Retten til at tilbagekalde tilladelsen til fremvisning af dine billeder
Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, skal du henvende dig skriftligt til mail@pernillelau.dk


 

bottom of page